UBKD0038 Literatura a hudba 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00038 Literatura a hudba 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Interdisciplinární předmět, jenž je zaměřen na otázky vztahu literatury a hudby, doplněno o četné hudební ukázky.
Osnova
  • Seminář seznamuje posluchače se vztahem jazyka a hudby, kde je hudba ve svých různých složkách či aspektech pojmenovávána, jako produkt i komunikát verbalizována. Vztah umělecké literatury a hudby je sledován tam, kde literatura znakově reprezentuje i syntakticko-sémantické kvality hudebního projevu. Ze specifických kooperací systémů jazyka (a zejména ovšem umělecké slovesnosti jako realizace semiózy jazyka) a hudby si všímá druhů vokální či vokálně instrumentální hudby, melodramu, přesahů do sféry divadelně scénických aktivit (opera, opereta, oratorium, muzikál) a jiných možných typů hudebně slovesné koexistence na diachronní ose vývoje světové a české hudby a žánrových a formových vidů na ose synchronní. Seminář je komplementárně doplněn o zvukové ukázky.
    Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně - nutná domluva s vyučujícím ÚBK.
Informace učitele
Obory neučitelské:
Recenze hudebního koncertu, hudebního alba (hudebního nosiče) s tematikou vztahu literatura - hudba.
Obory učitelské:
Písemná ukázka přípravy na hodinu české literatury s tematikou vztahu literatura - hudba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.