UBKD0052 Scenáristická a režijní příprava II/1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. Cvičení 2 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (cvičící)
MgA. Kristína Pupáková (cvičící)
Garance
MgA. Irena Kocí, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00052 Scenár. a rež. příprava II/1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní teoretická východiska scenáristiky, dramaturgie a režie. Praktický seminář zaměřený na film.
Osnova
 • Přednášky budou orientovány na úvod do základní teoretických problémů scenáristiky, režie a dramaturgie, stejně jako na jejich vznik a vývoj až do současnosti. Důraz bude kladen na ukázky z jednotlivých zásadních děl kinematografie, na nichž budou demonstrovány různorodé režijní styly, scenáristické postupy a dramaturgická práce. Studenti v přednáškách získají teoretický základ, s nímž pak dále budou pracovat v průběhu seminářů. V zimním semestru bude seminář zaměřen na scenáristiku a režii filmovou. Studenti si prakticky vyzkouší psaní námětů, filmové povídky, bodového scénáře a také scénáře. Důraz bude kladen také na kritické vnímání filmové produkce, diskusi o zhlédnutých filmech a podobně. Jednotlivá konkrétní filmová díla budou studentům poskytnuty v rámci přednášky.
Literatura
  povinná literatura
 • BROOK, P. Prázdný prostor. Praha, 1998. info
 • PROCHÁZKA, M. Znaky dramatu a divadla. Praha, 1998. info
 • VOSTRÝ, J. Úvod do studia režie a dramaturgie. Praha, 1988. info
 • CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie. Praha, 1986. info
  doporučená literatura
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha, 2007. info
 • VOSTRÝ, J. Režie je umění. Praha, 2001. info
 • NOVOTNÝ, D. J. Chcete psát scénář? : I. Základy dramaturgie : II. Žánry v hraném filmu. Praha, FAMU, 2000. info
 • CARRIERE, J-C. Vyprávět příběh. Praha, 1995. info
 • MATHAUSOVÁ, M. 12 pádů scenáristiky. Praha, FAMU, 1990. info
Informace učitele
Povolená absence ve dvou seminářích.
Podmínkou udělení zápočtu je kromě dostačující účasti na seminářích odevzdání seminární práce (filmového námětu) v ZS.
V hodinách se očekává aktivita a plnění písemných úkolů, aktivita na semináři při analýzách a diskuzích.
Seminární práce v ZS - filmová povídka - musí splňovat rozsahem nejméně 5 normostran, musí být odeslána e-mailem a pedagog potvrdí její přijetí.
Zápočty v ZS budou udělovány pouze do konce zimního semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKD0052