UBKDX007 Světová literatura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBKD0007 Úvod do světové literatury 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem přednášky je výklad základních vývojových souvislostí a epoch světového písemnictví od počátků po konec 19. století.
Osnova
 • 1) Co je světová literatura (vývoj pojmu a kontext literární komparatistiky)
  2) Kulturní a geografické rozvrstvení nejstarších literárních památek (Mezopotámie, Egypt, Střední Východ, Indie a Čína)
  3) Antika a její vklad světové literatuře (epos, drama, základy filozofie)
  4) Středověké literatury (jejich specifičnost a žánry: hrdinské eposy, kurtoazní a měšťanská literatura)
  5) Dante Alighieri - přechod od středověku k renesanci
  6) Koncept italské renesance a proudy rodícího se humanismu (Fr. Petrarca, G. Boccaccio)
  7) Renesance v dalších evropských literaturách, manýrismus a přechod k baroku (Fr. Rabelais,
  W. Shakespeare, J. Milton)
  8) Osvícenství a preromantismus (Voltaire, D. Diderot, anglický sentimentalismus, J.J. Rousseau,
  J.W. Goethe a hnutí Sturm und Drang)
  9) Romantické hnutí
  10) Realistický a naturalistický román
  11) Ch. Baudelaire a prokletí básníci
  12) Směry konce století (symbolismus a dekadence)
Literatura
  povinná literatura
 • MILIČKA, K. Básníci velkých příběhů. Světová literatura 1. Praha, 2002. info
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti II. Podzim středověku a renesance. Jinočany, 1998. info
 • MACURA, V. a kol. Slovník světových literárních děl 1 - 2. Praha, 1989. info
 • STUPKA, V. Uvedení do dějin světových literatur. Brno, 1974. info
  doporučená literatura
 • MILIČKA, K. Od víry k rozumu. Světová literatura 2. Praha, 2002. info
 • AUERBACH, E,. Mimesis. Praha, 1998. info
 • SYPHER, W. Od renesance k baroku. Praha, 1971. info
Informace učitele
Schopnost orientace v probraném učivu a znalost doporučených titulů primární i sekundární literatury.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX007