UBKKDBP040 Psychology of Advertising

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (lecturer)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each odd Thursday 13:05–14:40 D2
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKKDBP040/A: each odd Thursday 14:45–16:20 D1, M. Ševčík
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné zvládnutí a ukončení předmětu "Psychologie reklamy".
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychologie reklamy a poskytnout základní teoretické vědomosti a přehled o problematice reklamy z psychologického hlediska a vysvětlit základní psychologické pojmy v souvislosti s reklamou.
Learning outcomes (in Czech)
Pochopení základních východisek fungování psychologie reklamy.
Syllabus (in Czech)
 • - Marketingové komunikace, identifikace reklamy jako nádtroje marketingové komunikace, druhy reklamy
 • - Psychologie v reklamě, efektivita reklamy
 • - Cílová skupina, psychika spotřebitele, psychologická analýza spotřebitele
 • - Vnímaní reklamy a bariéry při působení reklamy.
 • - Tvorba účinné reklamy, psychologie a média, reklamní apely, metody psychologie reklamy
 • - Jak zjistíme účinnost reklamy, druhy výzkumu
Literature
  recommended literature
 • KARLÍČEK, M. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, 2013, 2013. ISBN 978-80-247-4208-3. info
 • VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4005-8. info
 • : KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-0513-2. info
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama - jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2001-2. info
 • SVĚTLÍK, J. Marketing - Cesta k trhu. Zlín: EKKA, 1994. ISBN 80-900015-8-0. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce v rozmezí 5 stran textu (analýza vybraného reklamního komunikátu prostřednictvím psychologické teorie).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBP040