UCJNCOBP45 Italština 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Romana Kovaliková (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP45/A: Út 12:15–13:50 H7, R. Kovaliková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Italština 3 je určen primárně studentům programů Angličtina a Němčina, kteří si mohou takto doplnit své jazykové znalosti. Pracovat budou nadále s italskou učebnicí, jejíž součástí jsou jak poslechy, tak náměty ke konverzaci a užitečná gramatika s řadou cvičení různého typu. Výuka jazyka bude doplněna četbou textů a prací s nimi; tyto texty studenty seznámí se základními reáliemi Itálie.
Výstupy z učení
Student ovládá italský jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • 1. Lekce 6: A cena fuori; přivlastňovací zájmena; konverzace: moje rodina 2. Lekce 6: A cena fuori; slovní zásoba: jídlo, restaurace; texty: Gli italiani a tavola, recepty 3. Lekce 7: Al cinema; imperfektum; konverzace: děj filmu 4. Lekce 7: Al cinema; imperfektum – procvičování; konverzace: vyprávění v minulosti 5. Lekce 7: Al cinema; předminulý čas; text: Il cinema italiano moderno 6. Lekce 8: Fare la spesa; osobní zájmena v akuzativu; konverzace: nakupování - potraviny 7. Lekce 8: Fare la spesa; osobní zájmena ve složených časech; text: Prodotti italiani 8. Lekce 9: In giro per i negozi; zvratná slovesa; konverzace: nakupování – oblečení, boty... 9. Lekce 9: In giro per i negozi; zvratná slovesa, neosobní forma; text: La moda italiana 10. Lekce 10: Che c’è stasera in TV; osobní zájmena v dativu; konverzace: televizní pořady 11. Lekce 10: Che c’è stasera in TV; imperativ; konverzace: ptáme se na cestu 12. Lekce 10: Che c’è stasera in TV; imperativ; text: La televisione in Italia 13. Test
Literatura
    povinná literatura
  • Marin, T. / Magnelli, S.: Nuovo progetto italiano 1. Roma, Edilingua, 2009.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP45