UCJNNPEU Einführung in die Übersetzungswissenschaft

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Pá 9:45–10:30 428
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNNPEU/A: Pá 10:35–11:20 428, G. Rykalová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními pojmy vědy o překladu, a to jak z pohledu historického, tak především z hlediska současného stavu této vědní disciplíny. Teoretický výklad přitom bude vždy vycházet z konkrétních překladů z němčiny do češtiny a češtiny do němčiny a zaměří se na problémy z překladatelské praxe.
Výstupy z učení
Po získání náhledu do teorie překladu budou studenti schopni aplikovat teoretické poznatky do praxe.
Osnova
 • 1. Definition der Übersetzung
 • 2. Ausgangssprache vs. Zielsprache
 • 3. Hauptarten des Übersetzens
 • 4. Der Ablauf des Übersetzungsprozesses
 • 5. Fachtexte und ihre Spezifika
 • 6. Textarbeit – Übersetzung von Fachtexten
 • 7. Belletristik
 • 8. Textarbeit – Übersetzung von belletristischen Texten
 • 9. Der Begriff der Übersetzbarkeit
 • 10. Textarbeit – Werbung, Witze, Phraseoogismen
 • 11. Übersetzen und Dolmetschen in der Theorie
 • 12. Dolmetschen in der Praxis
 • 13. Auswertung und abschließende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
ústní zkouška, prezentace
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNPEU