UHVD3006 Česká historiografie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVD3006/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Komárková
Předpoklady
! UHMD3006 Česká historiografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem jednosemestrového přednáškového kursu je základní orientace ve vývoji českého a československého dějepisectví ve vztahu k obecným vývojovým rysů historiografie evropské a světové. Student by měl získat nejen přiměřenou představu a konkrétní znalosti o vývoji dějepisectví v jednotlivých tematicko-chronologických úsecích (např. středověké legendy, bratrské dějepisectví, Gollova škola atd.), ale i o dnešním stavu zpracování jednotlivých stěžejních historických témat (např. literatura i počátcích českého státu, literatura o husitství, o hospodářské dějiny 19. století, české státní právo, problematika menšin apod.). Výklad by měl vést k samostatnému studiu literatury a prohloubení znalostí z dějin českého myšlení a jeho reflexi v historiografii (např. osvícenství, romantismus, pozitivismus, marxismus atd.). Vyžaduje se přehled o osobnostech předních historiků a jejich díle.
Výstupy z učení
Cílem jednosemestrového přednáškového kursu je základní orientace ve vývoji českého a československého dějepisectví ve vztahu k obecným vývojovým rysů historiografie evropské a světové. Student by měl získat nejen přiměřenou představu a konkrétní znalosti o vývoji dějepisectví v jednotlivých tematicko-chronologických úsecích (např. středověké legendy, bratrské dějepisectví, Gollova škola atd.), ale i o dnešním stavu zpracování jednotlivých stěžejních historických témat (např. literatura i počátcích českého státu, literatura o husitství, o hospodářské dějiny 19. století, české státní právo, problematika menšin apod.). Výklad by měl vést k samostatnému studiu literatury a prohloubení znalostí z dějin českého myšlení a jeho reflexi v historiografii (např. osvícenství, romantismus, pozitivismus, marxismus atd.). Vyžaduje se přehled o osobnostech předních historiků a jejich díle.
Osnova
 • 1. Dějepisectví o českých zemích do 14. století, Husitské dějepisectví, dějepisectví doby poděbradské a jagellonské
  2.Dějepisectví od roku 1526 do 18. století
  3. Osvícenská historiografie
  4. Dějepisectví 1. poloviny 19. století (F. Palacký a současníci)
  5. Dějepisectví ve 2. polovině 19. století, německá historiografie v českých zemích
  6. Počátky pozitivismu (J. Goll asoučasníci, spor o smysl českých dějin, regionální historiografie)
  7. Československá historiografie (1918-1938)
  8. Česká historiografie 1939-1945 a 1945-1948
  9. Historiografie 1948-1968
  10. Historiografie 1969-1989
  11. Česká historiografie po roce 1989
  12. Současné problémy české historiografie
Literatura
  doporučená literatura
 • Koldinská, M. - Maťa, P. (edd.). Adam mladší z Valdštejna, Deník rudolfínského dvořana. Praha 1997. info
 • Nodl, M. - Tinková, D. (edd.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007. info
 • Nodl, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno 2007. info
 • Třeštík, D. Komova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. info
 • Nechutová, J. Latinská literatura českého středověku do r. 1400. Praha 2000. info
 • Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha 1999. info
 • Krofta, K. O bratrském dějepisectví. Praha 1946. info
 • Bláhová, M. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie. info
 • JIROUŠEK, Bohumil. Josef Kalousek. Praha, 2018. info
 • Jiroušek, B. a kol. Proměny diskurzu české marxistické historiografie 20. století. České Budějovice, 2008. info
 • Třeštík, D. Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha, 2005. info
 • Válka, J. Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Ámos Komenský. Brno. Matice moravská: Brno, 2005. info
 • Jiroušek, B. a kol. Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice, 2005. info
 • HROCH, M. (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: SLON, 2003. info
 • Hanzal, J. Cesty české historiografie 1945-1989. Praha, 1999. info
 • Hroch, M. Na prahu národní existence: Touha a skutečnost. Praha:Mladá fronta, 1999. info
 • Kutnar, F. - Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha, 1997. info
 • Marek, J. O historismu a dějepisectví. Praha, 1992. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Absolvování zkoušky na základě zveřejněných okruhů (písemný test).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD3006