UHVM0061 Praktikum

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti v rozsahu muzeologických a monumentických předmětů daných výukou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na prohloubení dovedností a znalostí získaných v rámci výuky odborných muzeologických a monumentických předmětů. Student dle aktuální nabídky témat zvolí buďto 1/ samostatnou písemnou práci na dané téma; 2/ praktický úkol (prezentace sbírky v partnerské muzejní organizaci; podíl na výzkumném úkolu Národního památkového ústavu na základě dohody o spolupráci mezi vysokou školou a organizací); 3/ připraví exkurzi pro další studenty oboru; 4/ připraví si konferenční vystoupení; 5/ doloží publikační činnost v odborných časopisech, realizovanou v daném akademickém roce.
Výstupy z učení
Prohloubení dovedností a znalostí získaných v rámci výuky odborných muzeologických a monumentických předmětů.
Osnova
 • 1. Samostatná písemná práce na zvolené téma.
  2. Prezentace sbírkového fondu zvolené instituce.
  3. Podíl na odborném či výzkumném projektu.
  4. Zorganizování exkurze pro ostatní studenty do vybraného památkového objektu.
  4. Účast na odborné konferenci.
  5. Publikační činnost (příprava odborného textu pro publikaci v odborném časopisu).
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
diskuse
Informace učitele
aktivní účast v semináři
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0061