UHVM0082 Dokumentace přírodního dědictví II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 8:05–9:40 M6
Předpoklady
! UHMM0082 Dokumentace přírodního dědictv
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač získá základní znalosti v oblasti monitorování a dokumentace přírody a krajiny s využitím informačních technologií.
Osnova
 • 1. Shromažďování ekologických informací a hodnocení účinnosti chráněných území. Účel sledování změn.
  2. Časoprostorové měřítko úměrné sledování změn. Životní cyklus, teritorium, areál rozšíření. Dokumentace. Přesná lokalizace. Využití GPS.
  3. Sledování změn. Změny abiotických poměrů. Změny mozaikovitosti biotopů (mapa, letecký snímek, DPZ - dálkový průzkum země).
  4. Změny druhového složení, struktury a fyziognomie porostů (druhový soupis, biomasa, věková struktura). Změny početnosti a rozložení druhových četností.
  5. Monitorování a dokumentace změn druhového složení a fyziologických změn. Sledování zdravotního stavu (defoliace dřevin).
  6. Indikace znečišťujících látek. Indikace živin a látek v prostředí. Akumulace toxických prvků. Mechorosty. Rašeliníky.
  7. Změny populační struktury. Demografické ukazatele. Věková struktura, mortalita. Teritorialita. Mozaikovitost pokryvu.
  8. Změny ve společenstvech. Změny stanovišť. Změny v krajině. Krajinná mozaika. Matrice, koridory, plošky. Kategorie pokryvu. CORINE land-cover. Kategorie využití půdy (land use). Dálkový průzkum země (letecké a satelitní snímky).
  9. Hodnocení zdravotního stavu lesa pomocí dálkového průzkumu země. Změny poškození lesních porostů.Využití dálkového průzkumu země a geografických informačních systémů v dokumentaci přírodního dědictví.
  10. Monitoring v ochraně přírody. Celostátní soustava monitorovacích ploch v
  maloplošných chráněných územích. Programy monitoringu velkoplošných chráněných území.
  11. Mezinárodní dohody v oblasti dokumentace a ochrany přírodního dědictví. Ekologické sítě v rámci Evropy.
  12. Projektování chráněných území. Ekosystémový management a ekologická obnova.

Literatura
  povinná literatura
 • Seják, J., Cudlín, P., Pokorný, J., Zapletal, M. et al. Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. Ústí nad Labem, 2010. info
 • Zapletal, M. Systémová dokumentace sbírek. Modulární systém studijních programů na vysokých školách v Moravskoslezském kraji a jeho realizace - CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250. Opava, 2007. info
 • Primack, R.B., Kindlmann, P., Jersáková, J.:. Biologické principy ochrany přírody. Praha, 2001. info
 • Primack,R.B., Kindlmann, P., Jersáková, J. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha, 2001. info
 • Storch, D., Mihulka, S.:. Úvod do současné ekologie. Praha, 2000. info
 • Gobel, P.:. Přírodní parky pod záštitou UNESCO. Praha, 1999. info
 • Tuček, J.:. Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha, 1998. info
 • Begon, M., Harper, J.L., Towsend, C.R.:. Ekologie - jedinci, populace a společenstva. Olomouc, 1997. info
 • Mnohostranné mezinárodní úmluvy. Díl IV. Příroda a krajina. Praha, 1997. info
 • Moldan, B.:. Příroda a civilizace - životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. Praha, 1997. info
 • Spellerberg, I., F.:. Monitorování ekologických změn. Brno, 1995. info
 • Burton, R.:. Poslední bašty přírody. Praha, 1995. info
 • Wilson, E.O.:. Rozmanitost života. Praha, 1995. info
 • Grazzini, G.:. Národní parky světa. Praha, 1994. info
 • Forman, T.T.R, Godron, M.:. Krajinná ekologie. Praha, 1993. info
  doporučená literatura
 • Zapletal, M.:. Ecomuseum as a tool for preservation of traditional ecological knowledge and practices for sustainable development of landscape. In: Ecomuseum 2012. Proceedings of the 1st International Conference on Ecomuseums, Community Museums and Living Communities (Lira, S., Davis, P. et al. (Eds.)). Barcelos, 2012. info
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
K úspěšnému absolvování Dokumentace přírodního dědictví II je třeba získat zápočet. Přednášející hodnotí úroveň závěrečné semestrální práce.
AktivityNáročnost [h]
Přednáška2
Celkem2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0082