UCJAAFR1 Anglická frazeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu: Předmět je prakticky orientovaný s teoretickým základem zaměřeným na popis základních principů anglických idiomů pro studenty oboru. Sylabus přednášky: 1. Základní problematika a hlediska 2. Tradiční typologie víceslovných výrazů 3. Tvoření idiomů 4. Forma a struktura: ustálenost a variabilita 5. Sémantická charakteristika 6. Sémantické a formální vztahy idiomů 7. Funkce a užití idiomů 8. Geografické variety: Britská a americká uzance 9. Anglická a česká idiomatika: Kontrastivní pohled 10. Anglická a česká idiomatika: Translatologický pohled 11. Stylistická omezení 12. Problematika slovníků idiomů Sylabus semináře: 1. Obecné hledisko klasifikace: Frázová slovesa, kolokace, víceslovné výrazy, přísloví a idiomy 2. Tradiční typologie 3. Původ a tvoření idiomů 4. Charakteristické rysy a kategorizace 5. Sémantické a formální vztahy 6. Funkce a použití. Mid-term test 7. Geografické a jiné variety 8. Anglické idiomy - kontrastivní pohled 9. Anglické idiomy - translatologický pohled 10. Práce se slovníkem idiomů 11. Práce s textem: paralelní texty 12. Testování Literatura: Kvetko, P.: An Outline of English Phraseology, Trnava 2006. Kvetko, P.: Frequency of English Idioms, In: Philologica XII, Bratislava: UK 39-50. Kverko, P.: On Some Problems of Confrontation of English and Slovak Idioms. In: Philologica XIII. Bratislava: UK. 133-148. Kavka, S.: A Book on Idiomatology, Žilina 2003.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.