UCJN3314 Německé jazykové cvičení 8

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Marlen Budiová (cvičící)
Garance
Marlen Budiová
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručná anotace předmětu: Cílem tohoto semináře již není pouhá příprava a prezentace daného tématu, ale také samostatné vedení diskuse, které v předchozích semestrech zastával vyučující. Studenti se tak naučí motivovat spolužáky ke spolupráci a spontánnímu se zapojení do diskuse, učí se řešit konfliktní situace při zvládání různých problémů, argumentovat a klást cílené otázky ostatním studentům. Seminář se od těch předchozích liší také nabídkou témat. Sylabus: 1. Einführung: Themenwahl 2. Sport und Umwelt 3. Klassische Musik und junge Leute 4. Gleichgeschlechtliche Beziehungen 5. Au-pair im Ausland 6. Feste und Bräuche 7. Irak-Krieg 8. Wirtschaftliche Situation in der Tschechischen Republik 9. Beneš-Dekrete 10. Anarchismus 11. Religionsgemeinschaften 12. Umweltprobleme Odborná literatura: Bernstein, D.: Die Kunst der Präsentation. Wie Sie einen Vortrag ausarbeiten und überzeugend darbieten. Aus dem Engl. übers. von Harald Stadler. Mit 80 Zeichnungen von Rex Audley. München, 1995. (= Heyne Business. 2007.) Dilts, R. B.: Kommunikation in Gruppen & Teams. Lehren und Lernen effektiver Präsentationstechniken. Angewandtes NLP. 2. Aufl. Paderborn, 2000. (= Pragmatismus & Tradition. 52.) Hartmann, M./Röpnack, R./Jacobs-Strack, D.: LehrerInnen präsentieren. Zielgerichtet informieren und erfolgreich überzeugen. Weinheim [u.a.], 1999. (= Beltz-Taschenbuch. 40.) Mandel, S.: Präsentationen erfolgreich gestalten. Planen, umsetzen, durchführen. 4. Aufl. Wien [u.a.], 2000. (= New Business Line. 5.) Mehrmann, E.: Präsentation und Moderation. Düsseldorf, Wien, 1993. (= ETB. 21201.) Rinas, K.: Wenn Sie sagen: "Ich brauche mehr Deutsch üben" - dann haben Sie Recht! Programmierte Übung zum Verlernen typisch tschechischer Deutsch-Fehler. 1. Teil. Opava, 2001. Scheler, U.: Vortragsfolien und Präsentationsmaterialien. Planen - gestalten - herstellen. Wien, 1996. (= New Business Line. 61.) Schwab, F./Schwab-Matkovits, I.: Computerunterstützte Präsentation mit PowerPoint 2000. 2. Aufl. Wien 2001.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2007, léto 2009, léto 2010, léto 2011.