UAA1245 VS-Management záchranného archeologického výzkumu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti tématu kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést posluchače do problematiky teoretické přípravy a následné praktické realizace záchranných archeologických výzkumů v kontextu legislativních norem, právní praxe, stavu památkové péče v České republice; dále na příkladech seznámit posluchače se zásadami zajištění a provádění archeologických výzkumů v celém jejich rozsahu, tj. připravit budoucí archeology na řešení nejrůznějších okruhů problémů od přípravy projektu (tvorba rešerše, výběr optimálního postupu, příprava rozpočtu, koncipování dohody o provedení archeologického výzkumu, sestavení pracovního týmu) přes vlastní realizaci terénní části (organizace vlastních exkavačních prací, terénní dokumentace, administrativa výzkumu, základní ošetření nálezů) až k postexkavační fázi výzkumu (laboratorní ošetření a evidence nálezů, zpracování terénní dokumentace, vyhodnocení výzkumu a koncipování nálezové zprávy).
Osnova
 • 1. Primární archeologická památková péče u nás a v zahraničí.
  2. Stavební rozmach a archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku; Záchranná archeologie ve stavebním zákonu.
  3. Archeologie a orgány samosprávy a státní správy; Záchranná archeologie a stavebník; Archeologie a média; Archeologie a péče o architektonické dědictví.
  4. Zničení archeologické památky.
  5. Srovnání výsledků geofyzikální prospekce a sběru.
  6. Příprava zjišťovacího archeologického výzkumu, rešerše.
  7. Příprava předstihového archeologického výzkumu, rešerše.
  8. Východiska a priority heuristické fáze výzkumu; Rozpočet archeologického výzkumu, sazby a jednotkové ceny.; Dohoda o archeologickém výzkumu;. Archeologický tým a jeho složení.
  9. Strategie plošného odkryvu při archeologickém výzkumu.
  10. Metody exkavace stratigrafických souvrství.
  11. Kulturní vrstva a způsoby její exkavace.
  12. Bezpečnost práce na archeologických výzkumech včera a dnes; Využití IT při analýze dat archeologického výzkumu; Využití IT při archivaci dat archeologického výzkumu; Formální stránka nálezové zprávy v minulosti a dnes.; Archiv nálezových zpráv v minulosti a dnes; Role regionálního muzejního archeologa v záchranné archeologii
  25. Budoucnost záchranné archeologie.
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Úspěšné absolvování závěrečného testu a vypracování seminární práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.