UADA029 Dvě kapitoly z neolitu a eneolitu horního Poodří

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti tématu kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tématické okruhy: Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Horním Poodří: Nálezové skupiny. Typologie. Suroviny a jejich zdroje. Technologie. Organizace výroby a distribuce. Archeologické a historické vyhodnocení. Neoliticko/eneolitické centrum intenzivního rybolovu na Opavsku: Koncentrace kamenných zátěží jako doklad intenzivního rybolovu. Suroviny a typologie zátěží. Srovnání situace na Opavsku s nejbližšími podobnými oblastmi (Banát, alpská jezera). Archeologické a historické vyhodnocení.
Osnova
 • 1. Druhy kamenné industrie, jejich vypovídací schopnost, speciální význam broušené industrie.
  2. Typologie broušené industrie v horním Poodří.
  3.. Nálezové skupiny broušené industrie v horním Poodří a jejich vazba na archeologické kultury.
  4. Suroviny a jejich zdroje.
  5.Technologie, organizace výroby a distribuce.
  6. Archeologické a historické vyhodnocení, výhledy pro další výzkum.
  Neoliticko/eneolitické centrum intenzivního rybolovu na Opavsku.
  7. Koncentrace kamenných zátěží jako doklad intenzivního rybolovu.
  8. Suroviny a typologie zátěží.
  9. Přírodní a společenská determinace intenzívního rybolovu na Opavsku.
  10. Intenzivní rybolov jako doklad demografické kontinuity v neolitu a eneolitu.
  11. Srovnání situace na Opavsku s nejbližšími podobnými oblastmi ve střední Evropě (Oderská brána,Banát, alpská jezera).
  12. Archeologické a historické vyhodnocení, výhledy pro další výzkum..
Literatura
  doporučená literatura
 • Janák, V - Přichystal, A.:. Ateliér na výrobu broušené kamenné industrie z kulmských surovin v Holasovicích. info
 • Zápotocký, M.:. Eneolitická broušená industrie a osídlení v regionu Čáslav - Kutná Hora. info
 • Jisl, L.:. Kamenné nástroje a zbraně z území bývalého okresu Bílovec. info
 • Vencl, S.:. Kamenné nástroje prvních zemědělců ve střední Evropě. info
 • Janák, V.:. Ke kontinuitě neolitického obyvatelstva na březích řeky Opavy,. info
 • Přichystal, A.:. Neoliticko - eneolitické broušené artefakty v České republice z hlediska kamenných surovin. info
 • Cholewa, P.:. sudeckiego zaplecza surowcowego w kamieniarstwie neolitycznym na Śląsku. info
 • Šebela L.:. The Corded Ware Culture in Moravia and in the Adjacent Part of Silesia (Catalogue). info
Informace učitele
Splnění studijní povinnosti.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.