UBKKT033 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Bc. Martina Wolna
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria hodnocení: výuka předpokládá průběžnou přípravu studenta. Kvalita výuky je systematicky prověřována formou testů, prezentací zadaných referátů aj. Zkouška je ústní a je zaměřena na prověření získaných teoretických znalostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pracovní právo je hybridní právní odvětví zahrnující prvky soukromého a veřejného práva. Upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.Hlavními prameny pracovního práva v České republice jsou zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a zákon o zaměstnanosti.Cílem je aplikovat pracovní právo do prostředí veřejných knihoven.
Osnova
 • Zákoník práce
  Zákon o zaměstnanosti
  MOP
  Vnitřní směrnice a předpisy knihovny
Literatura
  povinná literatura
 • BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo (5. vyd.). Praha, 2012. ISBN 978-80-7400-405-6. info
 • JAKUBKA, J. Zákoník práce 2011 - s výkladem. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3812-3. info
 • GALVAS, M. Pracovní právo. Brno, 1993. info
  doporučená literatura
 • NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4091-1. info
 • FOBEROVÁ, Libuše. Pracovní právo. Havlíčkův Brod, 2005. URL info
Výukové metody
Přednášení
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria hodnocení: výuka předpokládá průběžnou přípravu studenta. Kvalita výuky je systematicky prověřována formou testů, prezentací zadaných referátů aj. Zkouška je ústní a je zaměřena na prověření získaných teoretických znalostí. Aktualizace 12/13.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.