UBKTN013 Dějiny filmových technologií a techniky II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
2. část dvousemestrálního kurzu seznámí studenty s prolínáním tradičních analogových (filmový pás) a nových digitálních médií v profesionální praxi. A to nejen při výrobě, ale také při archivaci a distribuci audiovizuálních děl.
Osnova
 • Předmět studentům představí laboratorní zpracování filmové suroviny, stejně jako postprodukční postupy užívané v televizní tvorbě, čímž naznačí rozdíly mezi kinematografickou "záběrovou" a televizní "sekvenční" metodou výroby filmu. Kurz se také zaměří na schopnost rozeznávání technologických postupů a technických zařízení v amatérské a profesionální sféře.
Literatura
  doporučená literatura
 • BETON, J. Digitální technologie ve filmu - nepravá revoluce. Iluminace, 2007. info
 • WURTLZER, S. Electric Sounds: Technological Change and the Rise of Corporate Mass Media. New York: Columbia University Press, 2007. info
 • ENTICKNAP, L. Moving Image Technology. From Zoetrope to Digital. Londýn - New York: Wallflower Press, 2005. info
 • AUMONT, J. Obraz. Praha: AMU, 2005. info
 • KUBÍČEK, J. Úvod do estetiky animace. Praha, AMU, 2004. info
 • ŠIMEK, J. Techniky fotografie. Praha: AMU, 2003. info
 • PEŠEK, J. Základní principy TV a magnetického záznamu obrazu. Praha: AMU, 2003. info
 • ČERNÝ, J. Základy architektonického a scénického svícení I. a II. Praha: AMU, 2002. info
 • FLUSSER, V. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001. info
 • URBAN, M. Filmová laboratoř. Praha: AMU, 2001. info
 • BARAN, A. Předpoklady fotografie nebo Prolegomena. Praha: AMU, 2000. info
 • JIŘÍK, V. Kinematografický obraz I. a II. Praha: AMU, 1994. info
 • VÍT, V. Základy televizní techniky. Praha: SNTL, 1987. info
 • SALT, B. Film Style and Technology: History and Analysis. Londýn: Starword, 1983. info
 • SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha: SNTL, Praha, 1981. info
 • Kolektiv autorů. Film a filmová technika. Praha: SNTL, 1974. info
 • ŠMOK, J., PECÁK, J., TAUSK, P. Barevná fotografie. Praha: SNTL, 1972. info
 • BOUČEK, V. Filmová technika I. a II. Praha: ČVUT, 1972. info
Informace učitele
Aktivní účast ve výuce a splnění zadaných úkolů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.