UBKTN016 Odborná praxe I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
Cvičení 10 DNU/SEM. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student absolvuje odbornou desetidenní praxi v některé z audiovizuálních nebo kulturních institucí v regionu (ČT Ostrava, ČRo Ostrava, QQ studio Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské, Slezské muzeum, Zemský archiv...). Zápočet bude udělen na základě pozitivního posudku zpracovaného odborným garantem na daném pracovišti.
Informace učitele
Posudek vedoucího praxe.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.