ARTAVTNP47 Ateliér dramatické tvorby II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP47/A: Pá 5. 3. 8:55–15:30 ATEL, Pá 2. 4. 8:55–15:30 ATEL, Pá 7. 5. 8:55–15:30 ATEL, T. Polenský
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
povinně volitelný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem ateliéru je úvod do problematiky dramatické tvorby a práce s hercem formou krátkých praktických cvičení. Student se tak seznámí s rozzáběrováním a tvorbou technického scénáře, přípravou natáčení, vlastní realizací i postprodukcí krátkého narativního filmového tvaru a získá ta základy filmové režie v oblasti hrané tvorby.
Osnova
  • 1. Práce s hercem – bytí před kamerou 2. Herecké cvičení 3. Režijní nástroje pro komunikaci s hercem 4. Režijní příprava nad scénářem pro vedení herce 5. Casting 6. Herecké zkoušky před natáčením 7. Herecké zkoušky během natáčení 8. Střih a jeho vliv na herecký výkon 9. Krátká scéna hádky dvou partnerů – příprava 10. Krátká scéna hádky dvou partnerů – herecké zkoušky 11. Krátká scéna hádky dvou partnerů – natáčení 12. Krátká scéna hádky dvou partnerů – postprodukce 13. Opakování
Literatura
    povinná literatura
  • BORDWEL, D. – THOMSONOVÁ, K. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011.
    doporučená literatura
  • VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005.
  • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004.
Výukové metody
cvičení a konzultace
Metody hodnocení
odevzdání zadaných cvičení a účast
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP47