UBKDX178 Interpretace literárního textu 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Intepretace literárního textu 1, DX177
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v možnostech a způsobech interpretace uměleckých textůrůzných žánrů.
Osnova
  • Seminář bude veden jako diskuse nad vyoracovanými texty. Tyto texty se budou věnovat interpretaci vybranýh literárních děl všech základních žánrů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kožmín, Zdeněk. Intepretace básní. Brno, 2005. info
  • BÍLEK, P. A. Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno, 2003. info
  • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev?: schizmata a dilemata moderní prózy. Brno: Host, 2003. info
  • VELTRUSKÝ, J. Drama jako básnické dílo. Brno, 1999. info
  • TRÁVNÍČEK, J. Poezie poslední možnosti. Praha, 1996. info
Informace učitele
Alktivní účast studentů na semináři, vypracované intepretace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.