UBKKDBP009 Divadelní vnímání

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (cvičící)
Štěpán Pácl (cvičící)
Ing. Mgr. Denisa Vostrá, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP009/A: Pá 26. 3. 13:55–16:20 310, Pá 9. 4. 13:55–16:20 310, Pá 30. 4. 13:55–16:20 310, D. Vostrá
UBKKDBP009/B: Út 16:25–17:10 D1, J. Cindlerová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět soustředěný na základní problematiku vnímání, hodnocení a interpretace konkrétních divadelních inscenací má za cíl pojmenovat jednotlivé elementy scénického díla z hlediska jejich funkčnosti v konkrétní inscenaci a předpokládaného záměru tvůrců.
Osnova
 • 1. Seznámení s podobou realizace kurzu, představení povinné a doporučené literatury, zadání referátů.
 • 2. Předpoklady realizace jevištního díla 1.
 • 3. Předpoklady realizace jevištního díla 2.
 • 4. Předpoklady realizace jevištního díla 3.
 • 5. Historické souvislosti 1.
 • 6. Historické souvislosti 2.
 • 7. Historické souvislosti 3.
 • 8. Možnosti a problémy současné praxe 1.
 • 9. Možnosti a problémy současné praxe 2.
 • 10. Možnosti a problémy současné praxe 3.
 • 11. Hodnocení současnou kritickou obcí 1.
 • 12. Hodnocení současnou kritickou obcí 2.
 • 13. Hodnocení současnou kritickou obcí 3.
 • Povinná literatura: CÍSAŘ, J. Česká divadelní tradice, Praha 2011: 83–147 (II. Klasika a interpretace) a další články z čas. Disk (2002–2012) HOŘÍNEK, Z. Divadlo mezi modernou a postmodernou, Praha 1998 KRAUS, K. „Pro divadlo dramatu“, in Divadlo ve službách dramatu, Praha 2001: 158–178 MAREK, J. Česká moderní kultura, Praha 1998: 207–217 (VII. 2. Česká moderna a kriticismus) VOJTĚCHOVSKÝ, M. / VOSTRÝ, J. Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, Praha 2008 VOSTRÝ, J. / SÍLOVÁ, Z. České drama a český hrdina, Praha 2017 Doporučená literatura: CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla, Praha 2006, 2009 GÖTZ, F. Boj o český divadelní sloh, Praha 1934 HONZL, J. Základy a praxe moderního divadla, Praha 1963 NERUDA, J. Divadlo I, Praha 1959, Divadlo II, 1951, Divadlo III, 1954, Divadlo IV, 1958, Divadlo V, 1966, Divadlo VI, 1973 SÍLOVÁ. Z. – VOSTRÝ, J. Jindřich Vodák k historii českého divadla. Praha: AMU, 2017. VODÁK, J. Kritické dílo: z 6 svazků vyd. J. Trägerem zejm. Eduard Vojan, Praha 1950, Tři herecké podobizny (Mošna, Kvapilová, Hübnerová), 1953, a Tváře českých herců (Od Josefa Jiřího Kolára k Vlastovi Burianovi), 1967
Výukové metody
Seminář.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.