UCJANGBP05 Praktická cvičení 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Steven Morris, M.A. (cvičící)
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP05/A: St 9:45–11:20 M10, Čt 9:45–11:20 M10, S. Morris, L. Práger
UCJANGBP05/B: St 12:15–13:50 M10, Čt 12:15–13:49 M10, S. Morris, L. Práger
UCJANGBP05/C: St 13:55–15:30 M10, Čt 14:45–16:20 M8, S. Morris, L. Práger
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Úroveň anglického jazyka B2 podle Společného evropského referenčního rámce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce). Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 5–8 učebnice First Result.
Výstupy z učení
Prohloubení a upevnění všech jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B2.
Osnova
  • 1. Unit 5: Lead in. Reading: multiple matching. Vocabulary: verbs connected with speech. 2. Unit 5: Grammar: reported speech. Listening: multiple choice. Speaking. 3. Unit 5: Use of English: word formation. Vocabulary: idioms connected with speech. Writing: an essay. 4. Unit 6: Lead in. Reading: multiple choice. Vocabulary: travel. 5. Unit 6: Grammar: modal verbs for advice, ability, prohibition and obligation. Listening: multiple choice. Speaking. 6. Unit 6: Use of English: key word transformations. Vocabulary: idioms with come and go. Writing: an informal e-mail. 7. Unit 7: Lead in. Reading: multiple matching. Vocabulary: the verb get. 8. Unit 7: Grammar: passives. Listening: multiple matching. Speaking. 9. Unit 7: Use of English: multiple-choice cloze. Vocabulary: phrasal verbs. Writing: an informal e-mail. 10. Unit 8: Lead in. Reading: gapped text. Vocabulary: food. 11. Unit 8: Grammar: speculating about the present and past. Listening: multiple matching. Speaking. 12. Unit 8: Use of English: word formation. Vocabulary: word pairs. Writing: a report. 13. Revise and check 5–8.
Literatura
  • Davies, P. and Falla, T. (2015). Cambridge English First Result: Student‘s Book. Oxford: OUP. Davies, P. and Falla, T. (2014). Cambridge English First Result: Workbook. Oxford: OUP.
  • Eeastwood, J. (2008). Oxford Practice Grammar Intermediate. Oxford: OUP Muprhy, R. (2012). English Grammar in Use Intermediate. 4th ed. Cambridge: CUP.
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.