UCJANGBP05 Praktická cvičení 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Steven Morris, M.A. (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Hamplová
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP05/A: Út 11:25–13:00 H8, St 11:25–13:00 M8, B. Hamplová, S. Morris
UCJANGBP05/B: Út 9:45–11:20 H2, Út 14:45–16:20 H2, B. Hamplová, S. Morris
UCJANGBP05/C: Út 8:05–9:40 H4, Út 16:25–18:00 H2, B. Hamplová, S. Morris
Předpoklady
Úroveň anglického jazyka B1+ až B2 podle Společného evropského referenčního rámce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí angličtiny (úroveň B1+ až B2 Společného evropského referenčního rámce). Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 6-10 učebnice English File Intermediate Plus (4. vydání, r. 2020).
Výstupy z učení
Prohloubení a upevnění všech jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B1+ až B2.
Osnova
 • 1. Úvodní informace a zahájení kurzu
 • 2. Unit 6: Obligation, necessity, prohibition, advice; word pairs with and
 • 3. Unit 6: Can, could, be able to; consonant clusters
 • 4. Unit 7: Phrasal verbs, linking
 • 5. Unit 7: Verb patterns; homographs
 • 6. Unit 8: Have something done; sentence stress
 • 7. Unit 8: The passive, relative clauses; silent consonants
 • 8. Unit 9: Reported speech; word stress
 • 9. Unit 9: Third conditional; sentence stress
 • 10. Unit 10: Auxiliary and main verbs; stress on auxiliary verbs
 • 11. Unit 10: British and American English
 • 12. Final Revision of Units 6-10; Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, Ch, C. Oxenden a K. Chomacki. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2020
  doporučená literatura
 • Davies, P. and Falla, T. (2015). Cambridge English First Result: Student‘s Book. Oxford: OUP. Davies, P. and Falla, T. (2014). Cambridge English First Result: Workbook. Oxford: OUP.
 • Eeastwood, J. (2008). Oxford Practice Grammar Intermediate. Oxford: OUP Muprhy, R. (2012). English Grammar in Use Intermediate. 4th ed. Cambridge: CUP.
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UCJANGBP05