UCJANGBP11 Gramatika 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (přednášející), Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (zástupce)
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (cvičící), Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Gramatika 2 navazuje na kurz Gramatika 1. Cílem kurzu je prohloubit znalosti anglické mluvnice. Náplní kurzu budou slovesa a slovesné fráze, zápor, otázky, imperativ, shoda podmětu s přísudkem, slovní pořádek ve větě, typy vedlejších vět, interpunkce a psaní velkých písmen v angličtině. Přednáška nabídne teoretický přehled problematiky, v následném semináři si pak studenti nabyté teoretické vědomosti upevní pomocí praktických cvičení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: porozumět základním gramatickým jevům a použít je v praxi
Osnova
  • 1. Structure of language. Nouns and noun phrases. Adjectives and adjective phrases. Adverbs and adverb phrases. 2. Verbs: classification of verbs (type, grammatical, and formal classification), regular and irregular verbs. 3. Verbs: primary auxiliaries, modal verbs, verb formation, valency patterns (transitive, intransitive, and linking verbs). 4. Variation in the verb phrase: tense, aspect, voice. 5. Variation in the verb phrase: mood, modality. 6. Grammar of the clause: negation, questions. 7. Grammar of the clause: subject-verb concord. 8. Grammar of the clause: exclamative clauses, imperative clauses. 9. Grammar of the clause: finite vs non-finite clauses, verbless clauses. 10. Word order: basic word order, fronting, S-V inversion, existential there clauses, dislocation, clefting. 11. Coordination. Subordination: relative clauses, conditional clauses. 12. Subordination: adverbial clauses. 13. Punctuation and capitalization.
Literatura
    povinná literatura
  • BIBER, Douglas a CONRAD Geoffrey LEECH SUSAN. Longman student grammar of spoken and written English. 7. impr. Harlow: Longman, 2007. ISBN 978-0-582-53942-6. info
    doporučená literatura
  • Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia, 2003. info
    neurčeno
  • CARTER, Ronald a McCARTHY MICHAEL. Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage. New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-58846-1. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
účast na seminářích 75% písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.