UCJANGBP11 Gramatika 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (cvičící), Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 16:25–17:10 M8
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP11/A: Po 17:15–18:00 M8, P. Heisig
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Gramatika 2 navazuje na kurz Gramatika 1. Cílem kurzu je prohloubit znalosti anglické mluvnice. Náplní kurzu budou slovesa a slovesné fráze, zápor, otázky, imperativ, shoda podmětu s přísudkem, slovní pořádek ve větě, typy vedlejších vět, interpunkce a psaní velkých písmen v angličtině. Přednáška nabídne teoretický přehled problematiky, v následném semináři si pak studenti nabyté teoretické vědomosti upevní pomocí praktických cvičení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: porozumět základním gramatickým jevům a použít je v praxi
Osnova
  • 1. Structure of language. Nouns and noun phrases. Adjectives and adjective phrases. Adverbs and adverb phrases. 2. Verbs: classification of verbs (type, grammatical, and formal classification), regular and irregular verbs. 3. Verbs: primary auxiliaries, modal verbs, verb formation, valency patterns (transitive, intransitive, and linking verbs). 4. Variation in the verb phrase: tense, aspect, voice. 5. Variation in the verb phrase: mood, modality. 6. Grammar of the clause: negation, questions. 7. Grammar of the clause: subject-verb concord. 8. Grammar of the clause: exclamative clauses, imperative clauses. 9. Grammar of the clause: finite vs non-finite clauses, verbless clauses. 10. Word order: basic word order, fronting, S-V inversion, existential there clauses, dislocation, clefting. 11. Coordination. Subordination: relative clauses, conditional clauses. 12. Subordination: adverbial clauses. 13. Punctuation and capitalization.
Literatura
    doporučená literatura
  • BIBER, Douglas a CONRAD Geoffrey LEECH SUSAN. Longman student grammar of spoken and written English. 7. impr. Harlow: Longman, 2007. ISBN 978-0-582-53942-6. info
  • CARTER, Ronald a McCARTHY MICHAEL. Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage. New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-58846-1. info
  • Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia, 2003. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
účast na seminářích 75% písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.