UHVHMBP031 Contemporary History II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim and subject of the lectures is: to provide basic facts and to shed light on the tendencies of the development of the Czech, resp. Czechoslovak society from 1938 to the present, characterize individual state units and regimes, clarify political, economic and cultural development, capture continuous trends from pre-war and post-war years, characterize the period of Nazi occupation and war, post-war "limited" democracy and the communist system in its various stages, to capture political, economic and social development, the basic features of cultural development and everyday life, to point out the influence of the wider European and Central European context. The topics of the lectures are further developed and deepened in the form of seminar teaching.
Learning outcomes
The aim and subject of the lectures is: to provide basic facts and to shed light on the tendencies of the development of the Czech, resp. Czechoslovak society from 1938 to the present, characterize individual state units and regimes, clarify political, economic and cultural development, capture continuous trends from pre-war and post-war years, characterize the period of Nazi occupation and war, post-war "limited" democracy and the communist system in its various stages, to capture political, economic and social development, the basic features of cultural development and everyday life, to point out the influence of the wider European and Central European context. The topics of the lectures are further developed and deepened in the form of seminar teaching.
Syllabus
 • 1. Introduction, analysis of literature and sources for the study of the latest Czechoslovak, resp. Czech history. 2. Pomnich Republic: political system and society 3. The war period in the territory of former Czechoslovakia and the process of liberation. 4. Domestic and foreign anti-Nazi resistance. 5. Principles of "limited democracy" 1945-1948. 6. Economic and social development of Czechoslovakia 1945-1948. 7. The crisis of the National Front in 1947 and the February coup of 1948. 8. The founding period of the communist system and its first crisis (1948-1953). 9. Problems of exile and emigration (1938–1989). 10. Persecution and forms of resistance after 1948. 11. Political development of Czechoslovakia in the 50s and 80s. 12. Economic and social development of Czechoslovakia since 1948. 13. Cultural development of Czechoslovakia 1938-1989.
Literature
  required literature
 • GEBHART, J. - KUKLÍK, J. Velké dějiny zemí koruny české. Svazek 15.a (1938 - 1945). Praha: Paseka, 2007. info
 • GEBHART, J. - KUKLÍK, J. Velké dějiny zemí koruny české. Svazek 15.b (1938 - 1945). Praha: Paseka, 2007. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1945 - 1948, Praha 1991. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1948 - 1953, Praha 1991. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1953 - 1966, Praha 1992. info
 • Kaplan, K. Československo v letech 1967 - 1969, Praha 1993. info
  recommended literature
 • Jirásek, Z. Československá poúnorová emigrace a počátky exilu, Brno 1999. info
 • KAPLAN, K. Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953 - 1956. Brno: Barrister & Principal, 2005. info
 • KAPLAN, K. Proměny české společnosti 1948 - 1960. Část první. Praha: UDV AV ČR, 2007. info
 • Kaplan, K. Národní fronta 1948–1960. Praha 2012.
 • KNAPÍK, J. - FRANC, M. a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. I, II. Praha, 2011. info
 • Kocian, J. a kol. (eds.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, 1-8. Praha 2003-2012.
 • Kocian J. – Devátá, M. 1948: únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha 2011.
 • Kocian, J. – Smetana, V. a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha 2014.
 • MACURA, Vladimír:. Šťastný věk a jiné studie o socialistické kultuře. Praha, 2009. info
 • Macháček, M. Gustáv Husák. Praha 2017.
 • Pažout, J. (ed.). Každodenní život v Československu 1945/48-1989. Praha 2015.
 • PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 1. díl. Období 1918-1945. Brno, vydavatelství Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-147-X. info
 • PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 2. díl. Období 1945 - 1992. Brno, vydavatelství Doplněk, 2009. ISBN 978-80-7239-228-5. info
 • Rychlík, J. Češi a Slováci ve 20. století, spolupráce a konflikty. Praha, 2012. info
 • Tigrid, P. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, Praha 1990. info
Teaching methods
Lectures, discussion of the lecture, study of compulsory and recommended literature, consultations.
Assessment methods
Written exam. Attendance at seminars (75%), active approach.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHMBP031