UHVHPPBP06 Němčina pro historiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHPPBP06/A: Čt 11:25–13:00 M7, J. Nálepová
UHVHPPBP06/B: Čt 11:25–13:00 M12, M. Becker
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na rozvíjení středoškolských znalostí němčiny se zaměřením na odbornou němčinu pro historiky. Studenti budou v semináři i při samostudiu pracovat s učebnicí Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřazovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude kladen důraz na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu. Obsah je stanoven pro úroveň Pokročilí B1/2. V případě nedostatečných vstupních znalostí bude kurzu předcházet opakování gramatiky.
Výstupy z učení
Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s prvním dílem učebnice Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Osnova
  • 1. Kennenlernen, Einstufungstest 2. Eine Betriebsvereinbarung verstehen, odborný text a odborná terminologie (Die Revolution von 1848-49) 3. Ein Protokoll verstehen, odborný text a odborná terminologie (Das kaiserliche Deutschland I) 4. An einer Besprechung teilnehmen, odborný text a odborná terminologie (Das kaiserliche Deutschland II) 5. Ein Protokoll verfassen, odborný text a odborná terminologie (Österreich, die erste Republik I) 6. Anweisungen geben und darauf reagieren, odborný text a odborná terminologie (Österreich, die Erste Republik II) 7. Eine Bedienungsanleitung verstehen, odborný text a odborná terminologie (Weimarer Republik I) 8. Werbeaussagen eines Unternehmens verstehen, odborný text a odborná terminologie (Weimarer Republik II) 9. Arbeitsverhältnisse verstehen, odborný text a odborná terminologie (Machtergreifung 1933) 10. Kunden beraten, odborný text a odborná terminologie (Machtergreifung 1933) 11. Eine Anfrage verstehen und Angebot machen, odborný text a odborná terminologie (Weltmachtpolitik I) 12. Über Entwicklungen sprechen, odborný text a odborná terminologie (Weltmachtpolitik II) 13. Über Transportwege und Lieferungen sprechen, odborný text a odborná terminologie (2. Weltkrieg)
Literatura
  • Hřebíčková, S. Textová cvičebnice němčiny pro historiky. Praha 2015.
Výukové metody
cvičení, samostudium s interaktivní učebnicí
Metody hodnocení
Písemná a ústní část, minimálně 75% docházka
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHPPBP06