UIMOIBP048 Počítačová typografie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP048/A: St 13:05–14:40 B3a, A. Novotná
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Základní obsluha PC, základní zásady práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a aplikovat obecné základní typografické zásady a principy;
- vytvořit základní typy dokumentů v systému LaTeX;
Osnova
 • 1. Tvorba tištěného dokumentu ve 21. století.
 • 2. Základní pojmy a práce v systému LaTeX.
 • 3. Struktura dokumentu, tvorba automatického obsahu.
 • 4. Formátování textu a odstavců.
 • 5. Textová prostředí, výčtové seznamy a poznámky pod čarou.
 • 6. Tvorba tabulek.
 • 7. Vkládání obrázků, úprava záhlaví a zápatí.
 • 8. Rozvržení stránky a její úprava.
 • 9. Sazba technického textu.
 • 10. Bibliografie.
 • 11. Tvorba speciálních dokumentů -- dopis, prezentace.
Literatura
  povinná literatura
 • OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky. Brno: CS TUG, 2016. info
  doporučená literatura
 • PECINA, Martin. Knihy a typografie. 2017. ISBN 978-80-7477-040-0. info
 • RABINOWITZ DEER, Tova. Exploring typography. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-128-5176-819. info
 • Oetiker, T. a kol. The Not So Short Introduction to LATEX2e. 2015. URL info
 • HÁLA, Tomáš. Komentář k nové revizi normy ČSN ISO 690 ? Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Brno: CS TUG, 2013. info
 • WILSON, Peter. Mělo by to fungovat. IV ? Tři otázky uživatelů. Brno: CS TUG, 2013. URL info
 • WAGNER, Zdeněk. Sazba obrazové publikace s plovoucím textem. Brno: CS TUG, 2013. info
 • BOSLER, Denise. Mastering type: the essential guide to typography for print and web design. Cincinnati, Ohio: How Books, 2012. ISBN 978-144-0313-691. info
 • DANNHOFEROVÁ, Jana. Velká kniha barev: kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-802-5137-857. info
 • KOTTWITZ, Stefan. LaTeX: beginner's guide. Birmingham: Packt Publishing, 2011. ISBN 978-184-7199-867. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení, průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Přednáška s ukázkami, Seminář s nácvikem
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Aktivní účast na cvičeních, min. 75 %.
2. Vypracování průběžných úkolů
3. Odevzdání a úspěšné obhájení semestrální práce (formát LaTeX)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.