UIMOIBP048 Počítačová typografie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP048/A: St 13:55–15:30 B3a, A. Novotná
Předpoklady
Základní obsluha PC, základní zásady práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a aplikovat obecné základní typografické zásady a principy;
- vytvořit základní typy dokumentů v systému LaTeX;
Osnova
 • 1. Tvorba tištěného dokumentu ve 21. století.
 • 2. Základní pojmy a práce v systému LaTeX.
 • 3. Struktura dokumentu, tvorba automatického obsahu.
 • 4. Formátování textu a odstavců.
 • 5. Textová prostředí, výčtové seznamy a poznámky pod čarou.
 • 6. Tvorba tabulek.
 • 7. Vkládání obrázků, úprava záhlaví a zápatí.
 • 8. Rozvržení stránky a její úprava.
 • 9. Sazba technického textu.
 • 10. Bibliografie.
 • 11. Tvorba speciálních dokumentů -- dopis, prezentace.
Literatura
  povinná literatura
 • SATRAPA, Pavel. Latex pro pragmatiky 2.1. Liberec: Pavel Satrapa, 2023. 72 stran.
 • RYBIČKA, Jiří. Latex: pro začátečníky [online]. [Brno]: [Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky], [2018]. 1 online zdroj [cit. 2024-02-27]. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/knihovna/ryblatex.zip.
  doporučená literatura
 • MILLER, Brian D. Principles of web design. New York: Allworth Press, [2022], ©2022. viii, 267 stran. ISBN 978-1-62153-787-8.
 • KNYTL, Martin a KŘIVÁNKOVÁ, Lucie. Typografie & odborný text: průvodce pro zpracování nejen závěrečných prací. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2022. 286 stran, xv stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7435-874-6.
 • Big type: graphic design and identities with typographic emphasis. First published. [Ifold]: Counter-Print Books, 2022. 224 stran. ISBN 978-1-8381865-7-9.
 • MITTELBACH, Frank a FISCHER, Ulrike. The LaTeX companion: Part 2. Third edition. Boston: Addison-Wesley, [2023], ©2023. xxxviii, 970 stran. Addison-Wesley series on tools and techniques for computer typesetting. ISBN 978-0-201-36300-5.
 • KRČÁL, Martin. Citační průvodce: norma ČSN ISO 690 [online]. Vydání: 1. Brno: Citace.com, s.r.o., 2021 [cit. 2024-02-27]. Dostupné z: https://www.pablikado.cz/dokument/rTgNP6REv1DE6fte.
 • MITTELBACH, Frank a FISCHER, Ulrike. The LaTeX companion: Part 1. Third edition. Boston: Addison-Wesley, [2023], ©2023. xxviii, 947 stran. Addison-Wesley series on tools and techniques for computer typesetting. ISBN 978-0-13-465894-0.
 • BLAŽEK, Filip. Typokniha: průvodce tvorbou tiskovin. 2. vydání. V Praze: UMPRUM, 2022. 279 stran. ISBN 978-80-88308-70-6.
  neurčeno
 • CHORÝ, Ondřej. Not Ok: tvarosloví ošklivého písma. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2022. 340 stran. Katedra; 8. svazek. ISBN 978-80-88308-56-0.
Výukové metody
Přednáška, cvičení, průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Přednáška s ukázkami, Seminář s nácvikem
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Aktivní účast na cvičeních, min. 75 %.
2. Vypracování průběžných úkolů s hodnocením 60% za každý, případně je možné odevzdání ve formě semestrální práce (formát LaTeX)
Informace učitele
K předmětu je připraven kurz v IS SU.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP048