UBKCJLNP17 Literární teorie a kontext filozofického myšlení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLNP17/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Základní orientace v problémech literární teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje protínání vybraných otázek literární teorie a filozofického myšlení, přičemž hlavním cílem je seznámit posluchače s obecnějšími myšlenkovými kontexty teoretických pojmů, konceptů a škol.
Výstupy z učení
Student získá povědomí filozofických předpokladů a souvislostí hlavních konceptů literární teorie.
Osnova
 • 1. Mythos, logos, kérygma – slovo v řecké a římské kultuře, v židovské a křesťanské tradici; N. Frye 2. Mimésis – Platón, Aristotelés 3. Estetično – I. Kant 4. Příběh a metafyzika umění – G. W. F. Hegel 5. Nietzsche a umění 6. Po Hegelovi – M. M. Bachtin, W. Benjamin, marxismus, kritická teorie 7. Perspektivou vnímatele – fenomenologie, recepční estetika 8. Ontologie – básnické dílo jako událost bytí a dění pravdy (M. Heidegger); literatura a slabé myšlení (G. Vattimo) 9. Obrat k jazyku a/jakožto znaku – U. Eco, R. Barthes 10. Umění výkladu, hermeneutika – H.-G. Gadamer, P. Ricoeur 11. Subjekt – východisko, nebo efekt diskursu? (M. Foucault); literatura, subjekt a práce truchlení (J. Derrida) 12. Instituce a singularita – dekonstrukce 13. Gesto a přísaha – jazyk a literatura v díle G. Agambena
Literatura
  povinná literatura
 • PETŘÍČEK, Miroslav. Filosofie en noir. Praha, 2019.
 • CAMPAGNON, A. Démon teorie. Brno, 2009. info
 • EAGLETON, T. Sladké násilí: idea tragična. Brno, 2007. info
 • PECHLIVANOS, M. - RIEGER, S. - STRUCK, W. - WELTZ, M. Úvod do literární vědy. Praha, 1999. info
  doporučená literatura
 • MAJOR, L. - PETŘÍČEK, M. jr. (ed.):. Myšlení o divadle I., II. Praha 1993. info
 • FIŠEROVÁ, M. Dekonstrukce podpisu. Praha, 2018.
 • MÜLLER, R. ? ŠIDÁK, P. (eds.). Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha, 2012. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
  neurčeno
 • ZIMA, P. V. Literární estetika. Olomouc, 1998. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, společná četba.
Metody hodnocení
Referát, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024.