UHVHNP0011 Obecná historiografie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 4. 4. až Pá 20. 5. Út 8:55–10:30 M123-1, Po 21. 2. až Po 4. 4. Út 8:55–10:30 M123-1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek seznámí posluchače se základními mezníky vývoje psaní o dějinách. Pozornost bude věnována nejvýznamnějším osobnostem, dílům, konceptům a myšlenkovým proudům předvědeckého dějepisectví i moderní historiografie, a to od období starověku až do současnosti. Světové dějepisectví s akcentem na evropskou historiografii bude představeno v souvislosti s vývojem filozofického myšlení a představ o světě v jednotlivých epochách. Akcent je kladen na pochopení emancipace předvědeckého dějepisu od mytologického myšlení a zrod moderní historiografie na prahu 19. století. Posluchači jsou vedení ke vnímání nesamozřejmosti (historicity) současného odborného myšlení o dějinách.
Výstupy z učení
Pochopení vývoje dějepisectví od mytologie k předmodernímu dějepisectví a následně k moderní odborné historiografii. Seznámení s nejdůležitějšími osobnostmi, díly, koncepty a myšlenkovými proudy předvědeckého dějepisectví i moderní historiografie, a to od období starověku až do současnosti.
Osnova
  • 1. Přehled vývoje psaní o dějinách ve sledovaném období, seznámení se základní literaturou 2. Dějepisectví antického Řecka a Říma 3. Středověké dějepisectví I 4. Středověké dějepisectví II 5. Renesanční dějepisectví 6. Barokní dějepisectví 7. Osvícenské dějepisectví 8. Zrod historismu 9. Liberální a nacionální dějepisectví 10. Francouzská škola Annales a její vliv na evropskou historiografii I 11. Francouzská škola Annales a její vliv na evropskou historiografii II 12. Postmoderní proudy v dějepisectví I 13. Postmoderní proudy v dějepisectví II
Výukové metody
frontální výuka - přednášky, diskuze
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024.