UHVHNP0031 Seminář k novějším dějinám

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaromíra Knapíková (cvičící)
Garance
PhDr. Jaromíra Knapíková
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHNP0031/A: St 13:05–14:40 M6, J. Knapíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář prohlubuje poznatky z různých oblastí dějin 19. a 20. století. Důraz je kladen na prezentaci nejnovějších poznatků založených mj. na vědeckém výzkumu vedoucího semináře.
Výstupy z učení
Seminář prohlubuje poznatky z různých oblastí dějin 19. a 20. století. Důraz je kladen na prezentaci nejnovějších poznatků založených mj. na vědeckém výzkumu vedoucího semináře.
Osnova
  • Obsah semiáře se pravidelně mění.
Literatura
    doporučená literatura
  • kol. Úvod do studia dějepisu 1-2. Brno, 2014. info
Výukové metody
Seminární výuka, konzultace.
Metody hodnocení
Seminární práce.
Informace učitele
Aktivní účast, písemná práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024.