ARCHKRA043 Kamenné suroviny v pravěku střední Evropy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručná charakteristika přednášené látky Studenti jsou seznámeni s mineralogickými, petrografickými a geochemickými metodami, které jsou v současnosti aplikovány v archeologii. Jsou podány základní údaje o horninách vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných s konkrétními případy jejich využívání v pravěku a raném středověku. Podrobně jsou probrány horniny na výrobu štípaných a broušených artefaktů, brousků, žernovů, přeslenů a způsoby jejich exploatace v pravěku.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky. Definice petroarcheologie. Podobný výzkum v dalších zemích střední Evropy. Srovnávací sbírky nerostných surovin-litotéky. 2. Používané metody: archeologické, geologické, mineralogicko-petrologické, fyzikálně-chemické. Jejich charakteristika. 3. Přehled vyvřelých hornin. 4. Přehled sedimentárních hornin. 5. Přehled metamorfovaných hornin. 6. Suroviny štípaných artefaktů ve střední Evropě. 7. Suroviny broušených artefaktů ve střední Evropě. 8. Suroviny ostatní kamenné industrie a barviv. 9. Základní minerální zdroje Cu, Sn, Au, Ag a Fe v pravěku. 10. Stavební kamenné materiály, suroviny k výrobě vápna, produkci keramiky. 11. Ozdobné a šperkovní kameny, horniny ke zhotovování žernovů 12. Získávání, těžba a pohyb kamenných surovin v pravěku. 13. Praktické ukázky kamenných surovin, terénní metody jejich určování.
Literatura
    povinná literatura
  • Přichystal, A.: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno 2009.
  • Přichystal, A.: Lithic raw materials in prehistoric times of eastern Cetral Europe. Brno 2013.
    doporučená literatura
  • Štelcl, J. – Malina, J.: Základy petroarcheologie. Brno 1974.
  • Gilbert, A. S.: Encyclopedia of Geoarchaeology. Dordrecht – Heidelberg- New York - London 2017.
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test; vedle odpovědí na teoretické otázky je hlavní náplní testu určení klíčových kamenných surovin používaných v pravěku.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2024.