UBKCJLBK51 Čtení děl české literatury 20. století 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Doporučujeme zapsat souběžně s předmětem Česká literatura 20. století 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je koncipován jako volitelný doplněk k předmětu Česká literatura 20. století 1; rozvíjí poznatky formou komentovaného čtení textů, ať už vrcholných děl, nebo textů nějak dobově příznačných. Konkrétní program se přizpůsobuje zaměření studentů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - interpretovat samostatně text daného období.
Osnova
  • 1. Moderní lyrika od realismu k nové moderně I (Machar, Sova) 2. Moderní lyrika od realismu k nové moderně II (Hlaváček, Procházka, Karásek, Lešehrad) 3. Moderní lyrika od realismu k nové moderně III (Březina, Sova, Dyk, Bezruč) 4. Moderní lyrika od realismu k nové moderně IV (Šrámek, Toman, Křička, Rutte) 5. Drobná próza přelomu století I (Svobodová, Dyk, Šrámek) 6. Drobná próza přelomu století II (Dyk) 7. Lyrika v éře avantgard I (Seifert, Neumann, Hora) 8. Lyrika v éře avantgard II (Nezval, Biebl) 9. Lyrika v éře avantgard III (Hora, Seifert, Weiner) 10. Lyrika v éře avantgard IV (Zahradníček, Kolman Cassius) 11. Drobná próza mezi válkami I (Čapek) 12. Drobná próza mezi válkami II (Konrád, Hoffmeister) 13. Drobná próza mezi válkami III (Durych, Schulz)
Výukové metody
Komentované čtení.
Metody hodnocení
Prezenatace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.