UBKCX123 Literatura a etika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. Cvičení 2 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs se věnuje vybraným otázkám tzv. etického obratu v literární vědě. Jeden proud tzv. etického obratu promýšlí literaturu jako zdroj hodnost, morálního poučení a jednání (Booth, Nussbaumová), zatímco druhému (Derrida, Hillis Miller) jsou literání texty příležitostí pro setkání s nepoddajnou jinakostí, jíž nelze podřídit přijímaným normám, hodnotám a chování.
Osnova
 • Zákon, morálka, etika. Současná kritika etického esencialismu.
  Umění a/versus morálka, etika a/versus literatura: historický přehled I.
  Umění a/versus morálka, etika a /versus literatura: historický přehled II.
  Jiné hlasy. Kulturní alterita.
  Dávat hlas tomu, co nemůže mluvit. Hlasy ovládající a umlčované.
  Kritika eticky orientované literární vědy.
  Autorská a čtenářská zodpovědnost.
  Etická dimenze řečových aktů (J. L. Austin).
  Estetika a etika (P. Ricoeur).
  Etika čtení a interpretace. Etický obrat v literární vědě (J. Derrida, J. Hillis Miller)
  Singularita díla, singularita jeho přijetí (D. Attridge).
  Čteme pro život (Martha C. Nussbaumová).
Literatura
  povinná literatura
 • RICOEUR, P. Čas a vyprávění III. Praha, 2008. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • GEORGE, K. Stephen. (ed.). Ethics, Literature, and Theory: An Introductory Reader. Lanham, 2005. info
 • DERRIDA, J. Síla zákona. Praha, 2002. info
 • RICOEUR, P. Myslet a věřit. Praha, 2000. info
  doporučená literatura
 • EAGLETON, T. Sladké násilí: idea tragična. Brno, 2007. info
 • KERMODE, F. Smysl konců. Brno, 2007. info
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích. Vypracování písemné práce na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UBKCX123