ARCHKRA034 Contemporary archaeology as an interdisciplinary dialog

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Miroslaw Furmanek (cvičící)
Garance
Dr. Miroslaw Furmanek
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Contemporary archaeology is a discipline situated in the context of dynamically developing methods and technologies. Undertaking any problem within its framework it is necessary to undertake cooperation of an interdisciplinary character. The aim of the course is to introduce theoretical, methodological and practical issues together with the assessment of possibilities and limitations of cooperation between archaeologists and other scientific disciplines, both natural, social and humanities.
Osnova
 • 1. Two beginnings? The birth of modern archeology. 2. Time in archeology. Absolute chronology – possibilities and limits. 3. Geoarchaeology. From sediment interpretation to environement reconstruction. 4. Habitat and settlement structures. 5. Beyond the point on the map. Cultural landscape in archaeology. 6. Human biological condition based on anthropological analyzes. 7. Population changes. From classical genetics to ancient genomes. 8. Stop and go. Mobility and movement of prehistoric people. 9. Diet of prehistoric populations. 10. Pots, lipids, molecules. Not only evidence of food processing. 11. Technology. From raw material to used tool. 12. What was the prehistoric economy look like? 13. Quo vadis? Where is modern archeology heading?
Literatura
  povinná literatura
 • Reich, D.: Who We Are and How We Got Here: Ancient DNA and the New Science of the Human Past. Oxford 2019.
 • Richards M. – Britton, K. (eds.): Archaeological Science: An Introduction. Cambridge 2020.
 • Brothwell, D. R. – Pollard, A. M.: Handbook of Archaeological Science. Chichester 2005.
  doporučená literatura
 • Beneš, J. – Pokorný, P.: Bioarcheologie v České republice / Bioarcheology in the Czech Republic. České Budějovice 2014.
 • Brown, T. A. – Brown, K.: Biomolecular Archaeology: An introduction. Chichester 2011.
 • Bojsová, K.: Mých prvních 54 000 let: Nejnovější poznatky z archeologie a evoluční genetiky. Praha 2018.
 • Hložek M.: Encyklopedie moderních metod v archeologii: Archeometrie. Praha 2008.
 • Goldberg, P. – Macphail, R. I.: Practical and Theoretical Geoarchaeology. Cornwall 2013.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Účast nejméně 65%. Písemný test, podle potřeby ústní přezkoušení
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHKRA034