UBKCJLBP33 Seminář k historické mluvnici

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout informace o základních principech historické jazykovědy, srovnávací lingvistiky a rekonstrukce. Seminář doplňuje a rozvíjí informace k předmětu Historická mluvnice 1 především z hlediska rekonstrukce praindoevropštiny jako rekonstruovaného prajazyka a praslovanštiny jako společného slovanského základu.
Výstupy z učení
Student je schopen: - vyjmenovat hlavní druhy jazykových změn - chápat principy srovnávací metody a metody vnitřní rekonstrukce - rozumět zásadám rekonstrukce praindoevropštiny a praslovanštiny - vysvětlit principy slovanské akcentologie - používat základní příručky
Osnova
 • 1. Hláskové změny a hypotéza jejich pravidelnosti.
 • 2. Asimilace hlásek, jejich oslabování a ztráta.
 • 3. Disimilace, metateze, epenteze a jiné změny.
 • 4. Analogie a její principy.
 • 5. Sémantické změny.
 • 6. Lexikální výpůjčky.
 • 7. Historickorovnávací metoda a vnitřní rekonstrukce.
 • 8. Rekonstrukce praindoevropštiny.
 • 9. Hláskové změny od baltoslovanštiny k praslovanštině.
 • 10. Praslovanské hláskové změny.
 • 11. Rekonstrukce praslovanské morfologie.
 • 12. Základy slovanské akcentologie.
 • 13. Základní příručky k principům historické lingvistiky
Literatura
  povinná literatura
 • HOCK, H.H. Principles of Historical Linguistics. Mouton de Gruyter, 1991. info
  doporučená literatura
 • LAMPRECHT, A., ŠLOSAR, D., BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha, 1986. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.