UBKCJLBP50 Literatura pro děti a mládež

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 15:35–16:20 M10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP50/A: St 16:25–17:10 M10, J. Chrobák
Předpoklady
Student by se měl orientovat v historickém přehledu nejen literárním, ale také obecně kulturním, a to z hlediska světové literatury i české literatury. Měl by umět rozlišovat mezi ineditní a neineditní literaturou. Na předmětu by měl zúročit své čtenářské zkušenosti i schopnost analyzovat literární texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými žánry a díly dětské literatury tak, aby byli v praxi schopni využít tuto literaturu ve všech jejich funkcích k všestrannému rozvoji dětí a mládeže, k rozvoji jejich estetické vnímavosti, citové stránky osobnosti a k rozvoji jejich literárního vědomí. Důraz je kladen rovněž na rozvoj dětského čtenářství nabídkou adekvátní literatury.
Výstupy z učení
Student se po absolvování předmětu bude orientovat nejen v základním historickém přehledu světové i české literatury pro děti a mládež, ale seznámí se také s žánrovým rozvrstvením literatury a jejími specifiky.
Osnova
 • 1. Úvod do literatury pro děti a mládež. Počátky literatury pro děti a mládež.
 • 2. Specifika dětské literatury. Výrazové prostředky a funkce dětské literatury.
 • 3. Základní otázky genologie, přehled nejfrekventovanějších žánrů a žánrových forem.
 • 4. Lidová pohádka a její literární ekvivalent. Charakteristika a klasifikace folklorní pohádky, její sběratelé a vydavatelé v české i světové literatuře.
 • 5. Moderní/autorská pohádka – charakteristika žánru, specifika českého literárního kontextu.
 • 6. Poezie pro děti. Typologie české poezie pro děti, vývojové tendence.
 • 7. Lidová slovesnost jako východisko literatury pro děti, drobné folklorní útvary, dětský folklor, folkloristické teorie. 8. Současná poezie pro děti.
 • 9. Příběhová próza s dětským hrdinou – vývoj žánru, hlavní představitelé. Dobrodružná próza.
 • 10. Próza s dívčí hrdinkou – proměny dívčí hrdinky, úskalí žánru.
 • 11. Historická a životopisná próza pro děti a mládež.
 • 12. Sci-fi a fantasy literatura a jejich atraktivita pro děti a mládež.
 • 13. Opakovací hodina.
Literatura
  povinná literatura
 • URBANOVÁ, S., ROSOVÁ, M. Žánry, osobnosti, díla. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005.
 • ČEŇKOVÁ, J. et al. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006.
 • DOROVSKÝ, I., ŘEŘICHOVÁ, V. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Praha: Libri 2007.
  doporučená literatura
 • JANOUŠEK, P. et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2007–2008.
 • POLÁČEK, J. Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradice a inovace. Brno: BM Typo, 2003.
 • PROPP, V. J. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 1999.
 • MOCNÁ, D., PETERKA, J. et al. Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
 • URBANOVÁ, S. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004.
 • URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003.
 • URBANOVÁ, S. S holokaustem za zády. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018.
 • KOL. AUTORŮ. Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna: BM Typo, 2004
  neurčeno
 • CHROBÁK, J., SCHUPPLEROVÁ, S. Literatura pro děti a mládež. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2018.
Výukové metody
Základem výuky jsou přednášky a následná samostatná četba a anylýza vybraných textů.
Metody hodnocení
Seminární práce – analýza vybraného titulu určeného dětem nebo mládeži. Ústní zkouška, student předkládá seznam přečtené literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLBP50