UBKKDBK032 Základy divadelní dramaturgie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
4p+8s/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Pavel Ondruch (přednášející)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (přednášející)
MgA. Pavel Ondruch (cvičící)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář nahlíží celou problematiku divadelní dramaturgie jednak z hlediska teorie, ale především z hlediska běžné divadelní praxe. Chápe dramaturgii především jako umění číst dramatický text, a zaměřuje se proto na rozvíjení schopnosti ho chápat a nakládat s ním z hlediska přípravy divadelní inscenace.
Výstupy z učení
Esej na zadané téma týkající se vybraného dramatického textu.
Osnova
 • 1. Definice divadelní dramaturgie v kontextu evropské židovsko-křesťanské tradice.
 • 2. Stručné nastínění vývoje a proměny dramaturgie v souvislosti s rozvojem moderního interpretačního divadla.
 • 3. Analýza vztahu dramatika v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi.
 • 4. Analýza vztahu dramaturga v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi.
 • 5. Analýza vztahu režiséra v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi.
 • 6. Analýza vztahu herce v současné divadelní kultuře se zaměřením na českou divadelní praxi.
 • 7. Hledání poslání divadelní dramaturgie a jejího místa uprostřed procesu vzniku inscenace a kultury vůbec.
 • 8. Rozvíjení umění číst dramatický text - nahlédnutí do interpretačních principů.
 • 9. Rozvíjení umění číst dramatický text - definice koncepce.
 • 10. Simulace práce divadelního dramaturga v repertoárovém divadle (koncepce sezóny, výběr jednotlivého titulu).
 • 11. Simulace práce divadelního dramaturga v repertoárovém divadle (výběr režiséra, hledání režijně-dramaturgické koncepce, úprava a krácení hry).
 • 12. Simulace práce divadelního dramaturga v repertoárovém divadle (volba obsazení, umění sledovat a analyzovat práci režiséra a herců během přípravy inscenace, příprava divadelního programu, psaní anotací, dozorování repríz atp.).
 • 13. Rekapitulace základních dramaturgických principů (společné hledání/formulování prostřednictvím reflexe studentů).
Literatura
  povinná literatura
 • CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie II. Dramatická postava. Praha: AMU, 2002.
 • CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie I. Situace. Praha: AMU, 1999.
 • KLÍMA, M. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna, 2016.
 • KRAUS, K. Divadlo ve službách dramatu. Praha: Divadelní ústav, 2001.
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených inscenací a projekcí
Metody hodnocení
Účast na seminářích. Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Esej na zadané téma týkající se vybraného dramatického textu. Následná kritická rozprava. Písemná analýza některého z diskutovaných problémů.
Informace učitele
https://www.slu.cz/fpf/cz/profil/10750
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.