UBKKDBK050 Seminář divadelní produkce

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Suchánek (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Suchánek
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s manažerskou a produkční práci v praxi kulturních institucí. Studenti budou připravováni na výkon práce producenta umělecké organizace (festivalu) jako osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby s důrazem na oblast public relations, médií a fundraisingu. Součástí výuky bude návštěva vybraných divadelních institucí a setkání s jejich vedoucími pracovníky (manažery, produkčními, tajemníky apod.).
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky semináře. Aktuální situace divadla. Divadelní síť v ČR.
 • 2. Základy divadelní činnosti. Vize a cíle divadla. Inscenační tým a jeho činnost před zahájením zkoušek. Zkouškové období, premiéra a hodnocení inscenace.
 • 3. Typologie divadla. Divadlo statutární, soukromé, divadlo jako nezisková organizace. Divadlo jednosouborové a vícesouborové.
 • 4. Vícesouborové divadlo v praxi. Návštěva divadla (Národní divadlo moravskoslezské nebo Slezské divadlo Opava). Debata s vedoucími pracovníky divadla.
 • 5. Provoz divadla, skladba fermanu. Kdy je důležité abonmá? Proč zadaná představení? A k čemu zájezdy. Účast na prestižních divadelních festivalech.
 • 6. Rozpočet, dotační řízení, granty a fundraising. Jak a kde žádat o peníze a být úspěšný. Dvacet pravidel úspěšného fundraisingu.
 • 7. Divadlo jako nepříspěvková organizace. Setkání s vedoucími pracovníky Divadla Petra Bezruče, multižánrového centra Cooltour, Staré arény.
 • 8. Jednosouborové divadlo v praxi. Návštěva Komorní scény Aréna. Debata s vedením divadla.
 • 9. Jen místa k stání. Jak mít plné divadlo spokojených diváků? Znalost prostředí a konkurence. Divák jako zákazník. Typologie zákazníků. Získávání diváka. Vlivy působící na rozhodování diváků. Faktory ovlivňující chování diváků.
 • 10. Soukromé divadlo „na oblasti“? Návštěva Divadla Mír a setkání s vedením divadla.
 • 11. Divadelní festival. Sestavení produkčního týmu. Marketingová strategie. Public relations.
 • 12. Setkání s manažery a produkčními festivalů OST-RA-VAR a Spectaculo Interesse.
 • 13. Setkání s manažery a produkčními festivalů Dream Factory Ostrava a Shakespearovské slavnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOLNÝ, B. Divadelní systémy v zemích EU. Svět a divadlo, 2002, č. 3, s. 145.
 • GREGORINI, J. Realizace dramaturgického plánu v divadle. Praha: SNP, 1990.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: ProCulture, 2008.
 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004.
 • DRUCKER, P. Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Praha: Management Press, 1994.
 • HINGSTON, P. Efektivní marketing. Praha: Euromedia Group, 2002.
  doporučená literatura
 • JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
 • DVOŘÁK, J. Management divadla – antologie textů. Praha: Pražská scéna, 2004.
 • HRONEC, I. Poznámky o riadeni divadel. Svět a divadlo, 1994, č. 3 a 4.
 • DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.
 • HERMAN, J. O historii zřizování divadel v Čechách. Svět a divadlo, 1996, č. 5, s. 158.
 • HON, J. Marketing pro divadlo? Ano! Divadelní noviny, 1994, č. 21, s. 7.
Metody hodnocení
Účast na semináři. Aktivní přístup v diskusích. Vypracování úkolů zadaných pedagogem. Seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.