UBKKDBP019 Tvůrčí projekt I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
4 týdny/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava a realizace samostatného kulturního či uměleckého projektu (např. divadelní inscenace, určitý typ workshopu, festivalová dramaturgie, produkce kulturní či umělecké události, vedení redakce festivalového zpravodaje, umělecký překlad apod.).
Osnova
  • Předmět představuje platformu pro samostatnou práci studentů, realizovanou pod dohledem supervizora z řad pedagogů, který se studenty práci na projektu průběžně konzultuje. Bude určena a vyhledávána samotným studentem na základě jím zvoleného konkrétního záměru a následné konzultace s pedagogem.
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Příprava a realizace projektu ve vybrané instituci. Závěrečná zpráva obsahující popis projektu, jeho reflexi a sebereflexi.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.