UBKKDBP050 Seminář divadelní produkce

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Suchánek (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Suchánek
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s manažerskou a produkční práci v praxi kulturních institucí. Studenti budou připravováni na výkon práce producenta umělecké organizace (festivalu) jako osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby s důrazem na oblast public relations, médií a fundraisingu. Součástí výuky bude návštěva vybraných divadelních institucí a setkání s jejich vedoucími pracovníky (manažery, produkčními, tajemníky apod.).
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky semináře. Aktuální situace divadla. Divadelní síť v ČR.
 • 2. Základy divadelní činnosti. Vize a cíle divadla. Inscenační tým a jeho činnost před zahájením zkoušek. Zkouškové období, premiéra a hodnocení inscenace.
 • 3. Typologie divadla. Divadlo statutární, soukromé, divadlo jako nezisková organizace. Divadlo jednosouborové a vícesouborové.
 • 4. Vícesouborové divadlo v praxi. Návštěva divadla (Národní divadlo moravskoslezské nebo Slezské divadlo Opava). Debata s vedoucími pracovníky divadla.
 • 5. Provoz divadla, skladba fermanu. Kdy je důležité abonmá? Proč zadaná představení? A k čemu zájezdy. Účast na prestižních divadelních festivalech.
 • 6. Rozpočet, dotační řízení, granty a fundraising. Jak a kde žádat o peníze a být úspěšný. Dvacet pravidel úspěšného fundraisingu.
 • 7. Divadlo jako nepříspěvková organizace. Setkání s vedoucími pracovníky Divadla Petra Bezruče, multižánrového centra Cooltour, Staré arény.
 • 8. Jednosouborové divadlo v praxi. Návštěva Komorní scény Aréna. Debata s vedením divadla.
 • 9. Jen místa k stání. Jak mít plné divadlo spokojených diváků? Znalost prostředí a konkurence. Divák jako zákazník. Typologie zákazníků. Získávání diváka. Vlivy působící na rozhodování diváků. Faktory ovlivňující chování diváků.
 • 10. Soukromé divadlo „na oblasti“? Návštěva Divadla Mír a setkání s vedením divadla.
 • 11. Divadelní festival. Sestavení produkčního týmu. Marketingová strategie. Public relations.
 • 12. Setkání s manažery a produkčními festivalů OST-RA-VAR a Spectaculo Interesse.
 • 13. Setkání s manažery a produkčními festivalů Dream Factory Ostrava a Shakespearovské slavnosti.
 • Doporučená literatura: DRUCKER, P. Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. GREGORINI, J. Realizace dramaturgického plánu v divadle. Praha: SNP, 1990. HINGSTON, P. Efektivní marketing. Praha: Euromedia Group, 2002. NEKOLNÝ, B. Divadelní systémy v zemích EU. Svět a divadlo, 2002, č. 3, s. 145. SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: ProCulture, 2008. Doporučená literatura: DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. DVOŘÁK, J. Management divadla – antologie textů. Praha: Pražská scéna, 2004. HERMAN, J. O historii zřizování divadel v Čechách. Svět a divadlo, 1996, č. 5, s. 158. HON, J. Marketing pro divadlo? Ano! Divadelní noviny, 1994, č. 21, s. 7. HRONEC, I. Poznámky o riadeni divadel. Svět a divadlo, 1994, č. 3 a 4. JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup v diskusích. Vypracování všech úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Seminární práce.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.