UHVHNP0032 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvování zahraniční studijní stáže v délce min. 60 dnů doložené písemným potvrzením ze strany přijímající instituce, realizované v souladu se studijním zaměřením studovaného studijního programu. Předmět podporuje rozvíjení akademických, profesních a jazykových kompetencí studentů realizovaného prostřednictvím dlouhodobého studijního pobytu v zahraničí. Během studijního či profesního pobytu student rozvíjí své akademické a jazykové kompetence v souladu se studijními plány realizovanými na FPF SU v Opavě a se studijními plány či náplni aktivit přijímající instituce.
Výstupy z učení
Získání oborově specifických zkušeností, znalostí a dovedností na zahraniční instituci.
Osnova
  • Absolvování zahraniční studijní stáže v délce min. 60 dnů doložené písemným potvrzením ze strany přijímající instituce, realizované v souladu se studijním zaměřením studovaného studijního programu. Předmět podporuje rozvíjení akademických, profesních a jazykových kompetencí studentů realizovaného prostřednictvím dlouhodobého studijního pobytu v zahraničí. Během studijního či profesního pobytu student rozvíjí své akademické a jazykové kompetence v souladu se studijními plány realizovanými na FPF SU v Opavě a se studijními plány či náplni aktivit přijímající instituce.
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
Základem pro hodnocení je písemný doklad vystavený přijímající institucí. Na základě návrhu proděkana předloženého děkanovi FPF SU je možné zohlednit akademickou či profesní náročnost stáže a uznat i menší počet než 60 absolvovaných dnů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UHVHNP0032