UIN3037 Projektování informačních systémů I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je připravit absolventy pro praxi v oblasti vývoje informačních systémů. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti o strukturovaném a objektově orientovaném přístupu k analýze a návrhu IS, o metodikách a metodách analýzy a návrhu IS. Důležitou součástí výuky je vysvětlení účelu a obsahu jednotlivých etap celého procesu vývoje IS a problematiky práce vývojového týmu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.