UIN3037 Projektování informačních systémů I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 11:25–13:00 B3b
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIN3037/A: Út 18:05–19:40 B3b, D. Valenta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je připravit absolventy pro praxi v oblasti vývoje informačních systémů. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti o strukturovaném a objektově orientovaném přístupu k analýze a návrhu IS, o metodikách a metodách analýzy a návrhu IS, o základech tvorby architektury podnikových IS/IT. Cvičení je věnováno samostatné práci studentů - návrhu informačního systému pro vybranou provozovnu, organizaci.
Osnova
 • 1. Metodiky a metody vývoje IS - základní pojmy.
  2. Strukturovaný přístup k analýze a návrhu IS.
  3. Objektově orientovaný přístup k analýze a návrhu IS.
  4. Modelování architektury IS/IT.
Literatura
  povinná literatura
 • SOMMERVILLE,I. Softwarové inženýrství. Computer Press, 2013. info
 • ARLOW, J., NEUSTADT, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2007. info
 • KAJZAR, D., POLÁŠEK, I. Tvorba informačních systémů I. Slezská univerzita v Opavě, FPF, 2003. info
  doporučená literatura
 • HERNANDEZ, M.,J. Návrh databází. Grada Publishing, 2006. info
 • COCKBURN, A. Use Cases - Jak efektivně modelovat aplikace. Computer Press, 2005. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Teoretické a praktické zvládnutí témat předmětu. Požadavky k zápočtu a ke zkoušce budou upřesněny na začátku výuky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.