UBKDX177 Interpretace literárního textu 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2016
Rozsah
Cvičení 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní představu o tom, co to znamená intepretovat literární text,jaké jsou metody intepretace u jednotlivých literárních druhů a čím se od sebe liší.
Osnova
  • Studenti budou postupně pracovat na intepretaci básnického díla a díla prozaického a dramatického.
Literatura
    doporučená literatura
  • BÍLEK, P. A., HRABAL, J., KUBÍČEK, T. Naratologie. Praha: Dauphin, 2013. info
  • Kožmín, Zdeněk. Intepretace básní. Brno, 2005. info
  • BÍLEK, P., A. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host, 2003. info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
Informace učitele
Aktivní účast na semináři, vypracování intepretací.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.