UBKDX064 Literárněkritické praktikum 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2018
Rozsah
Cvičení 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specifičnost literární kritiky na základě srovnání s literární historií a teorií; vývoj, dějiny a metodologie disciplíny.
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu studenti splní do konce zápočtového týdne. Případné náhradní termíny budou vypsány ve zkouškovém období pouze v jeho začátku.
Jednou z hlavních podmínek je AKTIVNÍ účast na seminářích (povoleny jsou 2 absence), ve kterých se zúročí interpretační dovednosti posluchačů.
Další podmínkou pro udělení zápočtu je přednesení referátu, který bude spočívat v přiblížení konkrétního literárního textu nebo konvolutu textů kolegům. To ovšem nemůže znamenat pouhý výtah textu, případně výpisky z odborné literatury. V textu referátu musí být patrná i tvůrčí aktivita studenta podložená odbornou a slovníkovou literaturou, kterou si studenti vyhledávají sami.
Z takto pojatého referátu pak studenti v zápočtovém týdnu přinesou, nebo pošlou na e-mailovou adresu jakub.chrobak@seznam.cz seminární práci, která by měla mít charakter odborné studie se všemi náležitostmi grafickými a stylistickými.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.