UBKKDBP016 Divadelní festival II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Dominik Beneš (cvičící)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti prakticky absolvují celý proces přípravy festivalu (dramaturgie, produkce, financování, marketing, PR atd.): a to konkrétně studentského festivalu Na cestě, realizovaného oborem KDD od počátku jeho existence. Kromě zmíněných odborných oblastí si osvojí důraz na důslednou, systematickou práci a plnění zadaných úkolů v daném termínu. Součástí festivalu je od počátku také autorský Projekt 3jsou3, který je podporován finančním grantem agentury DILIA a umožňuje studentům podílet se na festivalu také jako tvůrci inscenace. Skloubit svou rolí organizační a uměleckou je pak dalším zásadním úkolem semináře.
Výstupy z učení
Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Osnova
  • 1. Marketing festivalu. 2. Specifika marketingu umění. 3. Festival jako služba. 4. Festivalový trh a jeho infrastruktura. 5. Festival Na cestě a jeho infrastruktura. 6. Marketingový mix (cena, propagace, distribuce, lidé). 7. Propagace. 8. Reklama. 9. Public relations. Publicita. 10.Podpora prodeje. 11.Osobní prodej. 12.SWOT analýza. 13. Sdílení vlastních zkušeností, formulace klíčových organizačních principů. Povinná literatura: BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. KAISER, Michael. Strategické plánování v umění. Praha: Divadelní ústav, 2009. KOTLER, Philip; WONG, Veronica; SAUNDERS, John a kol. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. O´BRIAN, Dan. Kulturní politika: Management, hodnota a modernita v kreativních průmyslech. Praha: Barrister & Principal a Institut umění – Divadelní ústav, 2015. Doporučená literatura: CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění, 2009. DVOŘÁK, Jan. Alternativní divadlo. Slovník českého alternativního divadla. Praha: Pražská scéna, 2000. DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. GREGORINI, Bedřich; GREGORINI, Jindřich; SRSTKA, Jiří: Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU + FAMU + HAMU]. Praha: AMU, 2007. LEDVINOVÁ, Jana a Karel PEŠTA. Základy fundraisingu aneb Jak získat peníze na prospěšnou činnost. Praha: ICN, 1996. NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006. PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. PAVLOVSKÝ, Petr a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004. RICHTER, Luděk. Praktický divadelní slovník. Praha: Dobré divadlo dětem, 2008. ZAHIROVIĆ, H. Češko-slovenski gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja (Česko-slovinské divadelní styky v první polovině 20. století), s. 107-130. In Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2017.
Výukové metody
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených festivalů a předsatvení.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Aktivní přístup. Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.