UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 14:45–15:30 M15-LUCJ, St 14:45–15:30 M15-LUCJ
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka si klade za cíl vysvětlit všechny fonetické (fonologické) pojmy a jevy, které jsou důležité pro uchopení německého fonologického systému. Součástí tohoto základního kurzu je výklad k tvoření řeči, k problematice německého vokalismu a konsonantismu, slovního i větného přízvuku, intonace. Zvláštní pozornost je věnována asimilačním jevům, které mnohdy představují zdroje výslovnostních chyb. Teoretický výklad se věnuje rovněž problematice výslovnostních chyb.
Výstupy z učení
Testy k jednotlivým tématům, transkripce textu, hlasité čtení neznámého textu
Osnova
  • 1. Základní pojmy 2. Fonetický přepis 3. Mluvení 4. Souhlásky 5. Samohlásky 6. Dvojhlásky 7. Výslovnost vokálů 8. Konsonanty I 9. Konsonanty II 10. Asimilace, redukce 11. Intonace, melodie 12. Akcent 13. Shrnutí, evaluace
Výukové metody
Přednáška, cvičení, portfolio
Metody hodnocení
Testy k jednotlivým tématům, portfolio, transkripce textu, hlasité čtení neznámého textu
Informace učitele
Studijní opora v moodle by Vám měla pomoci nejen v začátcích Vašeho studia, ale doufáme, že některé poznatky a zkušenosti získané díky vypracovávání jednotlivých úloh Vám budou oporou i při dalším studiu a sebevzdělávání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.