UCJNNKSP9 Sprachpraktische Übungen 9

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/0/26. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je zdokonalení komunikativní kompetence, samostatná příprava a prezentace daného tématu, která obsahuje zvládnutí relevantního lexika s využitím diskuzních a argumentačních technik. Studenti se prezentací tématu naučí motivovat spolužáky ke spolupráci a spontánnímu se zapojení do diskuse, učí se argumentovat a klást cílené otázky.
Výstupy z učení
Student bude schopen domluvit se v běžném hovoru, napsat text, porozumět psanému textu.
Osnova
 • 1. Umgang mit Geld
 • 2. Alternative oder Utopie
 • 3. Schuldprävention
 • 4. Umgangsformen
 • 5. Begriffe aus der Psychologie
 • 6. Emotionale Intelligenz
 • 7. Visionen für die Zukunft
 • 8. Metropole oder Megastadt?
 • 9. Landwirtschaft in der Stadt
 • 10. Garten in der Stadt
 • 11. Leben in der Grosstadt
 • 12. Dorf einmal anders
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
Výukové metody
Diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace.
Metody hodnocení
souborná zkouška ověřující výstupní úroveň jazykové kompetence, prezentace
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.