UCJNNPPH Deutsche Phraseologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 13:05–13:50 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNNPPH/A: Čt 13:55–14:40 M12, G. Rykalová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod do německé frazeologie, na jedné straně pokrývá základní teoretické aspekty, na straně druhé se soustřeďuje na praktickou analýzu vysvětlených jevů na podkladě konkrétních textů, resp. textových druhů. Zvláštní pozornost je věnována problematice idiomaticity a sémantiky z kontrastivního hlediska.
Výstupy z učení
znalost německých frazeologismů
Osnova
 • 1. Das Wesen des Phraseologismus
 • 2. Spezielle Klassen der Phraseologismen
 • 3. Idiome und Metapher
 • 4. Komparative Phraseologismen
 • 5. Zwillingsformen
 • 6. Kollokationen
 • 7. Sprichwörter
 • 8. Routineformeln
 • 9. Phraseologismen in unterschiedlichen Textsorten
 • 10. Kontrastive Phraseologie
 • 11. Österreichische Phraseologismen
 • 12. Übersetzbarkeit von Phraseologismen
 • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.