UBKCJLBK35 Dějiny literární kritiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
4p+8s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje s povahou kritiky a s dějinami české literární kritiky od jejích počátků na přelomu 18. a 19. století až po konec století dvacátého.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - definovat literární kritiku,
- charakterizovat jednotlivá období dějiny kritiky,
- vyložit působení nejvýznamnějších kritických osobností.
Osnova
  • 1. Co je to kritika? 2. Počátky české literární kritiky 3. Kritika v éře májovců a generace ruchovsko-lumírovské 4. Realistická kritika 5. Modernistická kritika 6. Proměny kritiky na počátku 20. století 7. Kritika v éře avantgard I (první avantgardy a starší tradice) 8. Kritika v éře avantgard II (levicová kritika v období 1. republiky) 9. Kritika v éře avantgard III (katolická a konzervativní kritika v období 1. republiky) 10. Od diskusí o socialistické literatuře k dogmatismu (kritika v letech 1945–1958) 11. Kritika v létech tání (60. léta 20. století) 12. Normalizace v kritice 13. Proměny kritiky po roce 1989
Výukové metody
Přehledové přednášky, interpretační semináře.
Metody hodnocení
Přednesení referátu a diskuse.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.